Tijdens de mediation wordt nader ingegaan op uw woonsituatie en hoe deze er na de scheiding er uit zal zien. Heeft u een koop- of huurwoning? Inzake wonen en vermogen kunnen de gemoederen hoog oplopen als duidelijk wordt dat bijvoorbeeld een verlies gedeeld moet worden na verkoop van het huis.

Huwelijksvormen
Bent u in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden getrouwd? Dit is van invloed op de verdeling na de scheiding. Alle mogelijkheden passeren de revue. Uiteraard is veel afhankelijk van uw financiële situatie en of u kinderen heeft. Heeft u kinderen, dan wegen de belangen van de kinderen en de mogelijkheid voor hen om in dezelfde omgeving te kunnen blijven wonen mee bij uw beslissingen.

Eigen woning
Misschien is het niet de juiste tijd om de woning te verkopen, of juist wel om het verlies te beperken? De woning verkopen of behouden levert veel vraagstukken op. Verkoop kan één of twee jaar duren in de huidige markt. Wie zal in de woning blijven wonen en onder welke voorwaarden? Sommige mensen herzien hun scheidingsplannen aanzienlijk als de feiten op een rij gezet zijn en kiezen voor radicale oplossingen zoals het huis in tweeën verdelen, of de garage verbouwen tot zelfstandige woonruimte.

Inboedel
De gezamenlijke bezittingen en de boedel worden bij de scheiding verdeeld. Bij huwelijk in gemeenschap van goederen is die verdeling doorgaans 50-50. Bij huwelijk onder huwelijkse voorwaarden gelden andere regels, hier is de akte van huwelijkse voorwaarden bepalend voor de verdeling van de bezittingen. U kunt te maken hebben met de verdeling van verknochte goederen, dit zijn goederen die op een bijzondere manier aan iemand zijn verbonden, denk aan kleding of goederen verkregen uit een erfenis of schenking. Hiervoor gelden speciale regels.

Vermogen of schulden?
Heeft u samen een vermogen opgebouwd of heeft u schulden? Tijdens de echtscheiding wordt gekeken in hoeverre deze bij de scheiding dienen te worden verdeeld. Bij meer complexe zaken kan de hulp van een (financieel) deskundige worden ingeroepen. Dit is zeker het geval wanneer er sprake is van een eigen onderneming.

Huisdieren
Hoewel huisdieren volgens de wet worden gekwalificeerd als ‘zaak’ spreekt de emotionele band die mensen kunnen hebben met hun huisdier een andere taal. Ook huisdieren kunnen in de mediation ter sprake komen indien dit gewenst is.

Scheidingsconvenant
Wanneer u het met uw partner eens bent geworden hoe de zaken rond wonen, vermogen, schulden, pensioen en inboedel verdeeld zullen worden, worden deze afspraken vastgelegd in het scheidingsconvenant. De mediator begeleidt u door het gehele echtscheidingsproces.