Wanneer u en uw partner hebben besloten dat beëindiging van uw relatie de beste oplossing is, zijn er nog een aantal formele procedures die u moet volgen. We zetten hier de juridische scheidingsaspecten voor u op een rij. Voor een deel hangen de te nemen stappen af van de wijze waarop uw relatie destijds is bezegeld.

Huwelijksvormen
Bent u in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden getrouwd? Bij het beëindigen van het huwelijk dient een advocaat een verzoekschrift tot echtscheiding in bij de rechtbank. De onderlinge afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant die bij het verzoekschrift is gevoegd. De rechter dient het echtscheidingsconvenant te bekrachtigen.

Echtscheidingsconvenant
Het wel of niet hebben van (minderjarige) kinderen heeft invloed op de scheidingsprocedure. Wanneer u minderjarige kinderen heeft, is een ouderschapsplan altijd vereist. In het ouderschapsplan staan afspraken over de vaste woonplaats van de kinderen, de kinderalimentatie en de omgangsregeling. De afspraken dienen volledig en duidelijk worden omschreven. Deze afspraken zijn een onderdeel van het echtscheidingsconvenant. In dit convenant worden tevens de afspraken tussen u en uw ex-partner vastgelegd, zoals afspraken over verdeling van de boedel, woning en andere zaken die relevant zijn in uw situatie.

Verzoekschrift echtscheiding
Wanneer u met uw partner alle zaken heeft besproken en vastgelegd in het echtscheidingsconvenant, dient een advocaat een verzoekschrift tot echtscheiding op te stellen en deze in te dienen bij de rechtbank. Het echtscheidingsconvenant wordt hieraan als bijlage toegevoegd. De rechter zal beoordelen of de afspraken redelijk zijn. Wanneer dit alles voldoet aan de wettelijke normen, volgt een beschikking van de rechtbank. Deze beschikking moet worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

De echtscheiding is pas officieel als de uitspraak van de rechter is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Binnen zes maanden na de uitspraak van de rechter moet de beschikking zijn ingeschreven bij de gemeente waar u bent getrouwd. Gebeurt dit niet, dan blijft uw huwelijk in stand omdat de beschikking zijn rechtskracht heeft verloren.

Geregistreerd partnerschap
Het beëindigen van het geregistreerd partnerschap noemt men ook wel partnerschapscheiding. Het geregistreerd partnerschap heeft bijna dezelfde wettelijke status als het huwelijk. Dit betekent echter niet direct dat de procedure van beëindiging van het geregistreerd partnerschap hetzelfde is als bij een echtscheiding.

Scheiding van tafel en bed
De procedure voor een scheiding van tafel en bed is vrijwel gelijk aan een echtscheidingsprocedure. Deze vorm van scheiden komt nog maar weinig voor, maar wordt nog wel gebruikt uit geloofsovertuiging of wanneer bijvoorbeeld de financiële situatie het niet toelaat om te scheiden. U blijft voor de wet nog getrouwd, maar doorloopt hetzelfde proces als bij een ‘reguliere’ scheiding. De rechter zal uw scheiding van tafel en bed toewijzen als hij ervan overtuigd is dat uw relatie ‘duurzaam ontwricht’ is. Als u samen minderjarige kinderen heeft, dan moet er ook een ouderschapsplan toegevoegd worden.

Flitsscheiding
Sinds 1 maart 2009 is de flitsscheiding (= het omzetten van uw huwelijk in een geregistreerd partnerschap) afgeschaft onder meer omdat de positie van het kind bij een flitsscheiding te weinig aandacht kreeg. Bovendien wordt een flitsscheiding in het buitenland niet erkend. Dit heeft tot gevolg dat hertrouwen vaak niet mogelijk is, omdat dit gezien wordt als bigamie.