Een echtscheiding brengt behoorlijk wat kosten met zich mee. Hierbij moet u denken aan de kosten van een mediator of advocaat, maar ook de kosten voor de uitspraak van de rechtbank. Dit is het griffierecht. Een advocaat vraagt ongeveer 200 euro per uur, een mediator is vaak beduidend lager. Soms is het ook mogelijk om bij een niet al te ingewikkelde echtscheiding een fixed fee (vaste prijs) af te spreken.

Voor een bezoek aan de rechtbank moet u ook griffierecht betalen. Griffierecht is het bedrag dat u dient te voldoen wanneer u bij de rechtbank, het gerechtshof of bij de Hoge Raad een civiele of bestuursrechtelijke procedure voert. Verder zijn er nog kosten verbonden aan een betekenisexploot, waarbij de deurwaarder het echtscheidingsvonnis aan uw partner overhandigt.

Scheiden op basis van toevoeging
De totale kosten van een echtscheiding kunnen variëren van een paar duizend euro (bij een ‘eenvoudige scheiding’) tot duizenden euro’s bij een zeer ingewikkelde scheiding. Indien u geen mediator of advocaat kunt betalen, komt u mogelijk (al dan niet op voorlopige basis) in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand: een zogenaamde toevoeging. Deze toevoeging kan uw mediator of advocaat voor uw aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. U voldoet dan een eenmalige eigen bijdrage afhankelijk van uw inkomen. In sommige situaties verlenen gemeentes bijzondere bijstand voor deze eigen bijdrage.

Belangenbehartiging
Bij een echtscheiding kunt u de hulp inroepen van een mediator of een advocaat.

Mediator
Een mediator is onpartijdig en begeleidt de gesprekken waarin u gezamenlijk en in goed overleg tot afspraken kunt komen. Voordelen van mediation zijn onder meer; snelheid en kostenbesparing.

Advocaat
Wanneer u een advocaat in de arm neemt zal hij of zij vaak de belangen van elk van u afzonderlijk verdedigen. Nadeel hiervan is dat deze optie meestal veel tijd en geld kost.