Wanneer u beiden besloten heeft dat scheiden de enige overgebleven optie is, zijn er veel zaken die u samen dient te regelen. Eén daarvan is het maken van afspraken over alimentatie. Deze wettelijke onderhoudsplicht is beter bekend als alimentatieverplichting.

Er zijn twee soorten alimentatie:

  1. Partneralimentatie
    Ook ex-echtgenoten zijn wettelijk verplicht elkaar te onderhouden. In de praktijk zal de partner die zelf geen of weinig inkomen heeft, partneralimentatie aanvragen. Dit recht geldt alleen als er sprake is geweest van een huwelijk of van geregistreerd partnerschap. Voor samenwoners die uit elkaar gaan is er volgens de wet geen verplichting tot partneralimentatie, behalve wanneer dit specifiek is vastgelegd in het samenlevingscontract.
  2. Kinderalimentatie
    Ouders hebben, ook na de scheiding, de financiële zorgplicht voor kun kinderen tot zij 21 jaar of financieel zelfstandig zijn. Uitgangspunt is dat de kinderen zoveel mogelijk hun levensstijl kunnen voortzetten, denk aan sporten en hobby’s. De uiteindelijke afspraak wordt getoetst door de rechter. Men kijkt hierbij naar de hoogte van de behoefte op basis van de levensstijl. Deze behoefte noemt men de eigen bijdrage van de ouders in de kosten voor de kinderen en wordt verdeeld tussen de ouders. Ieder betaalt naar draagkracht.

      Wijzigingen per 1 april 2013 in de berekeningsmethode voor kinderalimentatie

Belasting en alimentatie
De betaling van alimentatie heeft gevolgen voor uw belasting aangifte. In uw jaarlijkse aangifte voor de inkomstenbelasting dient u aan te geven of u kinderalimentatie en/of partneralimentatie betaalt.

Wijzigen alimentatie
Zelfs nadat u alles goed met uw ex-partner heeft geregeld, kunnen er nog ingrijpende gebeurtenissen plaatsvinden, waardoor er opnieuw naar de alimentatie gekeken moet worden. Welke wijzigingen hebben invloed op uw alimentatiebedrag?

Afkopen alimenatie
Het afkopen van partneralimentatie kan een manier zijn om een deel van uw risico’s uit te sluiten.

Verzuim betaling alimentatie
Wat te doen indien uw ex-partner de alimentatie niet (volledig) betaalt? Een mediator kan nogmaals met u beiden in gesprek gaan. U kunt ook het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO) om hulp vragen.

De mediator zal de mogelijkheden van alle zaken betreffende de alimentatie samen met u doornemen.