Co-ouderschap (dit is geen juridische term) houdt in dat u als ouders een even groot deel van de kosten, zorg- en opvoedingstaken voor het kind op u neemt. De kinderen wonen om en om bij u of bij uw ex-partner en maken dus deel uit van twee huishoudens. Doorgaans kiezen ouders ervoor om bij het co-ouderschap samen het ouderlijk gezag te blijven uitoefenen, maar dit is geen verplichting. De afspraken die u met uw ex-partner en uw kind(eren) maakt staan los van het ouderlijk gezag van het kind(eren). Om co-ouderschap naar behoren te laten functioneren, dient uw onderlinge communicatie goed te verlopen.

Voordelen co-ouderschap

 • Uw kind kan evenveel bij de vader als bij de moeder zijn.
 • U en uw ex-partner maken beiden het opgroeien van uw kind mee.
 • Zowel u als uw ex-partner als ouder kan genieten van het kleine geluk dat een kind met zich meebrengt (zoals naar bed brengen, de grapjes aan tafel, muziek- en sportlessen).
 • Uw kind kan gemakkelijk een beroep doen op de vaardigheden van beide ouders (hulp bij huiswerk).
 • De band tussen uw kind en u als ouder wordt sterker.
 • U heeft als ouder ook periodes om bij te komen zonder de zorg voor het kind.

Nadelen co-ouderschap

 

 • U dient als ouder veel met uw ex-partner te overleggen en af te stemmen.
 • U en uw ex-partner dienen ieder een volledig bewoonbaar huis voor het kind in te richten, dit brengt uiteraard extra kosten met zich mee.
 • Uw kind moet zich steeds aanpassen aan de nieuwe omgeving.

Vastlegging co-ouderschap
Voor het uitvoeren van co-ouderschap is het belangrijk dat u de afspraken met uw ex-partner vastlegt. De afspraken voor het co-ouderschap kunt u vastleggen in een echtscheidingsconvenant of via een notariële akte regelen. In het echtscheidingsconvenant is een document opgenomen waar u bijvoorbeeld in opneemt waar de kinderen op bepaalde dagen zijn, hoe de kosten worden gedragen, afspraken over school, sport, etc. Door het vastleggen op papier zullen veel externe instanties het co-ouderschap accepteren. De afspraken die u gezamenlijk maakt en vastlegt zijn niet zomaar eenzijdig te wijzigen. Het is dan ook belangrijk om goed over de te maken afspraken na te denken en niet over één nacht ijs te gaan.

Beëindiging of wijziging van co-ouderschap
Het is moeilijk om een bestaande co-ouderschapsregeling te veranderen of te beëindigen. U dient hiervoor naar de rechter te stappen en zwaarwegende argumenten aandragen om de rechter te overtuigen. Een co-ouderschapsregeling kan op de volgende manieren eindigen:

 

 

 • Als uw kind meerderjarig wordt, eindigt het ouderlijk gezag en daarmee het co-ouderschap.
 • Wanneer één van de ouders verhuist en het co-ouderschap hierdoor niet meer op dezelfde manier kan worden voortgezet.
 • Op verzoek van uw kind.
 • Wanneer u als ouders weer samen gaan wonen.
 • Bij overlijden van één of beide ouders.