Uw rol als partner in uw relatie verandert, maar uw rol als ouder blijft onveranderd. Hoe betrekt u de kinderen bij de echtscheiding? Dit is mede afhankelijk in welke ontwikkelfase uw kind zich bevindt.

Een echtscheiding is niet alleen ingrijpend voor de partners die uit elkaar gaan, maar zeker ook voor de kinderen die deel uitmaken van het gezin. Kinderen hebben vaak al langer door dat er ‘iets’ gaande is in een relatie. Zij zijn in de periode voorafgaand aan het scheidingsbesluit vaak onbedoeld getuige van ruzies en miscommunicatie. Ook al zullen ouders in hun bijzijn vaak proberen zich in te houden, kinderen voelen feilloos aan dat er wat mis is. Begeleiding van kinderen is dus essentieel.

Communiceren met kinderen

Veel hangt af van de wijze waarop u communiceert met uw kind over het scheidingsproces en over uw ex-partner. Waar de liefde voor de partner verdwenen is en blijft de liefde voor het kind bestaan. Het respectvol omgaan met elkaar is de sleutel om er voor te zorgen dat de kinderen gedurende het scheidingsproces zo min mogelijk beschadigen.
Kinderen zullen, net als scheidende ouders, een heel proces moeten doorlopen waarin al hun zekerheden op losse schroeven komen te staan:

  • Bij wie ga ik (blijf ik) wonen?
  • Zal ik beide ouders blijven zien?
  • Kan ik op mijn oude, vertrouwde school blijven?
  • Blijf ik in mijn vertrouwde huis en omgeving wonen?
  • Zal er genoeg geld zijn in de nieuwe situatie om mijn sport/studie/hobby’s te doen?

Mediator en kinderen

Het is mooi om aan de mediationtafel steeds opnieuw te zien en ervaren dat de liefde voor de kinderen staande blijft. Ondanks de ruzies en onenigheid ten opzichte van elkaar willen de meeste ouders er alles aan doen om de schade voor hun kinderen te beperken. De mediator kan u hierbij helpen door de belangen van uw kind steeds opnieuw te blijven benoemen:

  • Wat wilt u dat er veilig wordt gesteld voor uw kind?
  • Welke regelingen zullen voor uw kind het meest geschikt zijn?

Met de mediator kunt u het proces voor uw kind in deze roerige tijd rond de echtscheiding vormgeven. Hoe en in welke vorm de begeleiding geschiedt, hangt voor een groot deel af van de ontwikkelingsfase waarin uw kind zich begeeft.

Kinderen en omgang

Een echtscheiding is een ingrijpende beslissing, ook voor uw kind, want hij scheidt als het ware mee. Het is om die reden ook belangrijk om goede afspraken te maken over uw kinderen en de omgang. Deze afspraken gaan bijvoorbeeld over de zorgverdeling, kinderalimentatie en informatie-uitwisseling tussen u beiden over het kind.

Het is verplicht om deze afspraken vast te leggen in een ouderschapsplan. Een onderdeel hiervan is het opstellen van een omgangsregeling. Hierin worden de afspraken opgenomen waar uw kind gaat wonen na de scheiding en wanneer de niet-verzorgende ex-partner het kind kan zien.

Wanneer u hier samen niet uit komt, kunt u ervoor kiezen om een mediator in te schakelen. De mediator kan u begeleiden naar een voor u beiden gewenste situatie. Samen met de mediator maakt u een ouderschapsplan en een omgangsregeling voor de kinderen. Ook kunt u afwegen of co-ouderschap iets voor u als ouders is. De mediator kan u hierbij helpen deze afweging te maken.