Het is verstandig om samen met een notaris na een echtscheiding te checken of uw testament nog up to date is. Hierdoor zorgt u ervoor dat uw laatste wil overeen komt met uw wensen en voorkomt u bijvoorbeeld dat uw ex-partner nog van u erft terwijl u dit niet wilt.

Uw testament kan op elk moment worden gewijzigd of worden herroepen. Een nieuwe akte kunt u laten opmaken bij uw eigen notaris of elke andere notaris. Het is verstandig regelmatig (eens in de vijf tot tien jaar) uw testament door te nemen en zonodig te vernieuwen. Uw omstandigheden (samenstelling van uw vermogen of van de familie) kunnen veranderd zijn. Een wetswijziging kan ook een reden zijn om uw testament aan te passen.

Ontsnappingsclausule in testament
U kunt een ‘ontsnappingsclausule’ in uw testament opnemen, dan erft uw ex-partner alleen in de volgende situaties:

  • als het huwelijk niet is beëindigd door echtscheiding en u komt te overlijden
  • als het samenlevingscontract niet is verbroken en u komt te overlijden