U gaat uw relatie beëindigen en u kiest uit de verschillende trajecten om de scheiding in gang te zetten en te bekrachtigen. Om uit dit aanbod de voor uw situatie meest geschikte te kiezen, kunt u hieronder de mogelijkheden nader bekijken. Elke mediator werkt met een eigen insteek, het is belangrijk dat u het gevoel heeft dat u zich bij de mediator van uw keuze in goede handen weet. Datzelfde geldt vanzelfsprekend ook voor uw ex-partner. Het scheidingstraject is immers niet alleen een zakelijke aangelegenheid. Wanneer voorbij wordt gegaan aan het emotionele proces met alle verschillende fases waarin u zich beiden als partner kunt bevinden, zal het lastiger zijn om zakelijke afspraken te maken.

Een echtscheidingsmediation met een mediator die samenwerkt met The Lime Tree verloopt volgens onderstaand mediationproces.

Scheidingsprofessionals

De werkwijze van mediators, echtscheidingsadvocaten of andere professionals is heel verschillend van aanpak. Voor welke scheidingsprofessional kiest u?Wanneer u beslist geen vechtscheiding wilt, maar juist met uw ex-partner om de tafel wilt om afspraken te maken waar beide partners achter staan en waaraan beiden zich ook zullen houden, is mediation een goede keuze. De MfN registermediators van The Lime Tree onderscheiden zich in hun brede kennis van andere scheidingsprofessionals.

Aanmelding scheiding

  1. Voor de eerste melding van uw scheiding heeft u drie mogelijkheden:
  2. U neemt contact op via het contactformulier
  3. U neemt contact op met de mediator in uw omgeving
  4. U meldt uw scheiding aan via het aanmeldingsformulier

Gratis kennismakingsgesprek – intake

Het eerste kennismakingsgesprek is gratis. U kunt uw specifieke situatie voorleggen aan de mediator. U krijgt tips over de te nemen stappen en wat de mogelijke kosten zijn. Indien u akkoord gaat wordt een afspraak gemaakt voor de intake. Daarna start het mediationproces met een intake waarin al uw vragen worden geïnventariseerd, de mogelijkheden op maat worden gesneden, het proces wordt besproken en een globale berekening van de kosten wordt gemaakt. Deze afspraken worden opgetekend in een mediationovereenkomst die door alle betrokkenen wordt ondertekend, waarna de echte mediation kan beginnen. The Lime Tree heeft haar eigen visie ten aanzien van mediation.

Mediationsessies

De mediation start met het ondertekenen van de mediationovereenkomst  Tijdens de mediationsessies zal de mediator alle twistpunten bespreken, zowel de emotionele als de financiële punten die van belang zijn om uw scheiding te regelen. De mediator zal samen met u en eventuele hulp van een financieel expert, toewerken naar het opstellen van een echtscheidingsconvenant en/of ouderschapsplan. De mediator zorgt dat het proces op een deskundige, vertrouwelijke en onpartijdige manier verloopt. In de meeste gevallen zullen 2 tot 7 sessies noodzakelijk zijn. In meer complexe situaties kunnen dat er meer worden.

Echtscheidingsconvenant

Als u beiden het eens bent, worden de afspraken verwoord in het echtscheidingsconvenant. In het geval van minderjarige kinderen dient een ouderschapsplan worden toegevoegd. U beiden keuren dit document goed en ondertekenen het, waarna de mediation wordt afgerond en de juridische afwikkeling start.

Juridische afwikkeling

De mediator werkt nauw samen met een advocaat. De advocaat zal het verzoekschrift tot echtscheiding, samen met het echtscheidingsconvenant, bij de rechtbank indienen. De rechter dient het echtscheidingsconvenant te bekrachtigen. Afhankelijk van de complexiteit kan een echtscheidingstraject binnen 4 à 5 maanden worden afgerond. De mediator kan u hierover informeren. Pas wanneer de uitspraak van de rechter is ingeschreven bij de gemeente waar u bent getrouwd, is de scheiding een feit.